ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

เดบิต เครดิต คือ อะไร

เดบิต (Debit) ใช้อักษรย่อว่า "Dr หมายถึง
จำนวนเงินที่แสดงทางด้านซ้ายของบัญชี
การลงรายการทางด้านซ้ายของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอันกระทำให้สินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
การลงรายการทางด้านซ้ายของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอันกระทำให้หนี้สิน รายการเงินทุน หรือรายได้ลดลง
ับัญชีที่นิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใช้ระบบบัญชีคู่ที่ว่าคู่เพราะมีสอง
ฝั่งด้านซ้าย (DR)และด้านขวา (CR)
1. หมวดบัญชีสินทรัพย์
รายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะ
บันทึกไว้ทางด้านเดบิต
2.หมวดบัญชีหนี้สิน
รายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทำให้หนี้สินลดลงจะบันทึก
ไว้ทางด้านเดบิต
3. หมวดบัญชีทุน
รายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทำให้ทุนลดลงจะบันทึก
ไว้ทางด้านเดบิต
4. หมวดบัญชีรายได้
รายได้ลดลงจะบันทึกบัญชีทางด้านเดบิต
5. หมวดบัญชีค่าใช้จ่าย
ถ้าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะบันทึกทางด้านเดบิต
หลักบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีใช้หลัก "ทุกๆ เดบิต จะต้องบันทึกเท่ากับในทุกๆ เครดิต
เดบิด คือ สินทรัพย์ของเราเองที่เราหามาเพิ่มเติม
เหมือนหยอดกระปุก หากทุบกระปุกใช้ก็เป็นค่าใช้จ่ายเราเอง
บัตร Debit เหมือนบัตร Atm ผสมกับ Credit Card ต่างกับ Credit Card ตรงที่ต้องมีเงินในหรือบัญชีก่อน ถึงจะใช้เงินได้
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันธนาคารเค้าทำบัตร Atm ให้เป็น Debit กันนะ นั่นคือ ใช้จ่ายในการซื้อของด้วยบัตรได้ แต่ต้องมีเงินในบัญชีก่อน
ความแตกต่างระหว่างบัตรเครดิต กับบัตรเดบิต
บัตร เดบิตคือ บัตรลูกหนี้ คือ ธนาคารเป็นลูกหนี้เรา ส่วนบัตรเครดิต พอรูดแล้วธนาคารจะออกเงินสำรองจ่ายแทนเรา ธนาคารก็จะมาอยู่ในฐานะเจ้าหนี้เรา
ส่วนเมื่อครบกำหนดชำระหากเราชำระตรง และเต็มจำนวนเราก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ธนาคารก็จะได้ส่วนต่างจากยอดชำระค่าสินค้าหรือบริการ หรือค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย กรณีเบิกเงินสดจากตู้ ATM) เอาง่าย ๆ แบบชาวบ้านๆ ก็คือ
- บัตรเครดิต เป็นบัตรที่ธนาคารอนุมัติวงเงินให้เรา สามารถใช้จ่ายในวงเงินที่ธนาคารอนุมัติ หรือขอเกินได้กรณีฉุกเฉิน(ดูจากประวัติการชำระ และหน้าที่การงาน
- บัตรเดบิต เป็นบัตรที่เรานำเงินไปฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกบัตร แล้วใช้จ่ายตามจำนวนที่เราฝากเงินไว้ (ไม่ต้องจ่ายเมื่อครบเดือน)
ง่าย ๆ เท่านี้เราก็ทราบแล้วนะครับ  ต่อไปไม่ว่าเราจะพบเจอโฆษณาบัตรต่าง ๆ ในสื่อ วิทยุ ทีวี หรือหนังสือพิมพ์ เราก็จะรู้ว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรประเภทใด

2 ความคิดเห็น: